ładowanie

Oferta Med & Care

Medycyna regeneracyjna

SmartPReP®2 BMAC - Autologiczny Koncentrat Aspiratu Szpiku Kostnego

Ludzkie komórki macierzyste posiadają umiejętność samoreplikacji lub różnicowania w komórki tworzące różne tkanki i organy ludzkiego organizmu. W normalnych warunkach ludzki organizm posiada wystarczającą liczbę komórek macierzystych aby utrzymać funkcje organów i zapewnić ich odnowę, jednak jest ona niewystarczająca, aby skutecznie zregenerować ciężko uszkodzone tkanki.


Strategia rozwoju komórek macierzystych firmy Harvest poszukuje rozwiązań problemu niedoboru komórek macierzystych i regeneracyjnych poprzez koncentrację “ukrytych” populacji własnych komórek macierzystych pacjenta w trybie point-of-care w celu poprawy  odnowy i regeneracji.


Źródło komórek macierzystych

Istnieją liczne źródła ludzkich KM. Pozyskiwanie KM od osób dorosłych wzbudza najmniej kontrowersjii, można je pozyskać z krwi, szpiku kostnego lub innych tkanek.

BMAC jest  systemem przetwarzającym wyłącznie KM ze szpiku kostnego pobranego z talerza biodrowego drogą inwazyjną. Komórek nie poddaje się działaniu substancji chemicznych lub hodowli, co mogłoby zagrozić ich żywotności lub zdolności regeneracji zniszczonych tkanek.


Autologiczne komórki regeneracyjne (ARC’s)

Komórki ARC są pobierane i następnie z powrotem przetaczane temu samemu pacjentowi przyłóżkowo. Jako że pacjenci otrzymują własne komórki, nie ma ryzyka odrzucenia przeszczepu ani potrzeby stosowania leków immunosupresyjnych. Komórki ARC są skutecznie wbudowywane w tkanki, z którymi współpracują celem przyspieszenia gojenia.

System Harvest zapewnia znacznie wyższą liczbę komórek i znacznie lepszy efekt leczenia niż w przypadku zastosowania Ficollu. 

Komórki ARC nie są usuwane z ich naturalnego środowiska czyli osocza, które umożliwia im funkcjonowanie oraz wspiera mechanizmy parakrynne, regulujące transmigrację i różnicowanie komórek.


Autologiczne komórki regeneracyjne w terapii.

Zastosowanie komórek macierzystych dorosłych w terapii ma już długą historię zaczynając od transplantacji szpiku kostnego, a kończąc na badaniach klinicznych na poziomie komórkowym dotyczących regeneracji tkanek. Firma Harvest pragnie wpłynąć na historię i terpaeutyczny potencjał komórek macierzystych szpiku kostnego poprzez produkcję komórek macierzystych i progenitorowych w początkowej fazie, które mogą ulec zróżnicowaniu w różne typy komórek.

Główną zaletą komórek ARC firmy Harvest’s jest duża liczba multipotencjalnych komórek macierzystych, progenitorowych i regeneracyjnych skoncentrowanych we własnym osoczu pacjenta w procedurze wykonanej przyłóżkowo (point-of-care) w ciągu 15 minut.

do pobrania

ZASTOSOWANIE

Chirurgia szczękowo-twarzowa: regeneracja kości
“Komórki rozdzielone za pomocą systemu Harvest są bardziej żywotne niż te otrzymane techniką chemicznego rozdziału na gradientach gęstości. Metoda ta, jest wyjątkowo dobrze tolerowana z niskim ryzykiem możliwych powikłań z powodu zastosowania przeszczepu autologicznego, co umożliwia szybsząi lepszą osyfikację.”

Sauerbier, Schmelzeisen: University of Freiburg [Uniwersytet we Freiburgu], Department of Oral Maxillofacial Surgery 2007 [Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej]

Kardiochirurgia
“Kardiochirurgia w połaczeniu z terapią komórkami macierzystymi może wzmóc angiogenezę u pacjentów z rozległą choroba wieńcową, u których bardzo trudno jest osiągnąć rewaskularyzację.”

Allen: World Cardiothoracic Society, Indonesia, March 2008 [Światowe Towarzystwo Kardiochirurgii, Indonezja, marzec 2008]

Ortopedia: operacje kręgosłupa
“Zastosowanie autologicznych komórek macierzystych do wykonania zespolenia kręgosłupa zamiast użycia przeszczepu kostnego z miednicy pacjenta, pozwala uniknąć dwóch potencjalnych problemów: (1) powikłań w miejscu pobrania tkanki (krwawienie, zakażenie oraz przewlekły ból) oraz (2) niepowodzenia powstania zrostu.”

Johnson: Neurosurgical Assoc., San Antonio TX, USA 2007 [Towarzystwo Neurochirurgiczne]

Ortopedia: brak zrostu
„Przeskórny przeszczep szpiku kostnego jest bezpieczną i skuteczną metodą leczenia atroficznego braku zrostu trzonu kości piszczelowej, a skuteczność wydaje się być wprost proporcjonalna do liczby przeszczepionych komórek progenitorowych.”

Hernigou: JBJS 87:1430-1437, 2005

Ortopedia: awaskularna martwica kości udowej/stawu kolanowego
„Wszczepienie autologicznych komórek szpiku kostnego jest bezpiecznym i skutecznym leczeniem wczesnych etapów martwicy głowy kości udowej.”

Ghangi: JBJS 87:106-112, 2005 & Hernigou: Clin Orth & Rel Res No. 405: 14-23, 2002

Ortopedia: urazy
„Przyszłość leczenia to medycyna regeneracyjna umożliwiająca tworzenie nowych tkanek w celu zastąpienia zniszczonych lub uszkodzonych przy użyciu autologicznych komórek macierzystych. Zastosowanie koncentratu szpiku kostnego jest bezpieczną i skuteczną metodą leczenia braku zrostu kości.”

Beldekos: 6th Orthopedic Dept., KAT Trauma Hospital of Athens, Greece 2007 [6. Oddział Ortopedii, Szpital Traumatologiczny „KAT”  w Atenach, Grecja]

Ortopedia: regeneracja chrząstki stawowej
„Udowodniono, że jednoetapowa procedura artroskopowa z użyciem komórek macierzystych zapewnia regenerację chrząstki szklistej, skraca czas zabiegu, obniża koszt leczenia oraz liczbę powikłań.”

Giannini: ICRS Meeting Warsaw, Oct 2007 [Spotkanie ICRS Warszawa, październik 2007]

Medycyna sportowa: leczenie nasiękowe
„Bioaktywne komórki i białka stymulują wzrost kolagenu oraz remodeling wcześniej uszkodzonych tkanek w miejscu pierwotnego bólu.”

Crane: Crane Clinic for Sports Medicine, 2007 [Klinika Medycyny Sportowej Crane’a]

Choroby tętnic obwodowych (PAD): krytyczne niedokrwienie kończyn
„Angiogeneza wywołana autologicznym przeszczepem szpziku kostnego jest leczeniem osiągalnym, bezpiecznym, a także prostym dzięki technologii firmy Harvest. Wstępne wyniki wskazują, że autologiczny przeszczep szpiku może pozwolić uniknąć amputacji w krytycznym niedokrwieniu kończyn.”

Amann: International Symposium on Peri-Operative Blood Management, Oct 2007 [Międzynarodowe Sympozjum Okołooperacyjnego Leczenia Chorób Naczyń, październik 2007]

Siedziba firmy

MED&CARE Sp. z o.o.
ul. Mławska 13
81-204 Gdynia, Polska
NIP 9581708968
REGON 386298925

Dane kontaktowe

tel.: +48 58 776 22 75
fax: +48 58 350 97 57
mobile: +48 506 399 272
mail: office@medandcare.pl

Konto bankowe

Konto: 92 1020 1853 0000 9502 0124 1017
Bank PKO BP SA, I Oddział w Gdyni
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW

Certyfikat ISO

Firma MED&CARE Sp. z o.o. otrzymała w lipcu 2021 roku wsparcie ze środków Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla mikro, małych i średnich firm.

Ochrona danych osobowych

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarkiWięcej informacji

Zgoda