ładowanie

Oferta Med & Care

Medycyna regeneracyjna

SmartPReP®2 APC+™ - Autologiczny koncentrat bogato-płytkowy

Autologiczny Koncentrat bogato - płytkowy jest specjalnie przygotowanym koncentratem płytek krwi i osocza, który można bezpośrednio nastrzyknąć na ranę, aby stworzyć warunki sprzyjające szybszemu gojeniu.

Odpowiedź organizmu na uraz jest specyficzną i dobrze zbadaną sekwencją reakcji, którą nazywa się “Kaskadą gojenia”.

Kaskada ta składa się z kilku oddzielnych faz. Naturalny proces gojenia wymaga kompleksowego podejścia, które łączy zastosowanie Czynników Wzrostu i Komórek Macierzystych zintegrowanych w macierzy w celu optymalizacji naprawy i regeneracji kości/tkanek.

Zastosowanie komórek bioaktywnych, aby wspomóc i przyspieszyć naturalny proces gojenia, jest obecnie uznawane przez wielu za kolejny przełom w leczeniu.

Autologiczny Koncentrat Płytkowy jest specjalnie przygotowanym koncentratem płytek krwi i osocza, który można bezpośrednio nałożyć na ranę, aby stworzyć warunki sprzyjające szybszemu gojeniu.

Autologiczny Koncentrat Płytkowy zawiera wysokie stężenie czynników wzrostu wewnątrz alpha-granulek. To zapoczątkowuje kaskadę reakcji, które skutkują chemoatrakcją krążących komórek macierzystych promujących różnicowanie (rozmnażanie) komórek w dojrzałe tkanki.

W początkowych fazach kaskady gojenia pośredniczą pierwotnie płytki krwi oraz uwolnione komórkowe czynniki wzrostu.

Płytkowy czynnik wzrostu (PDGF):
•Zapoczątkowuje gojenie tkanki łącznej
• Nasila mito- i angiogenezę oraz aktywuje makrofagi

Czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF):
•Posiada silną aktywność angiogeniczną, mitogeniczną oraz zwiększa przepuszczalność naczyń transformujący czynnik wzrostu-ß (TGF-ß):
•nasila chemotaksję i mitogenezę
•stymuluje odkładanie kolagenu

Naskórkowy czynnik wzrostu (EGF):
•indukuje wzrost naskórka
•promuje angiogenezę

Chemomigracja
Wraz z upływem czasu, proces gojenia postępuje przyciągając komórki macierzyste z okolic rany do strefy gojenia.


ZASTOSOWANIE

Ochrona przeciwdrobnoustrojowa
„Koncentrat płytkowy zdaje się mieć wysoką aktywność przeciwdrobnoustrojową wobec Staphyloccus aureus i może się stać skutecznym narzędziem w walce z infekcjami pooperacyjnymi.”

Moojen: University Medical Center Utrecht (Uniwersyteckie Centrum Medyczne w Utrechcie), Dept. of Orthopaedics (Klinika Ortopedii), Utrecht, Holandia

„Płytki spełniają wiele funkcji biologicznych, z których jedna to walka z mikroorganizmami.”

Zaat: CINIMA (Center of Infection and Immunity Amsterdam [Centrum Chorób Zakaźnych i Odporności], Academic Medical Center [Akademickie Centrum Medyczne], Amsterdam, Holandia

Chirurgia szczękowa: zabieg uniesienia dna zatoki szczękowej
“Przeszczepy kostne z czynnikami wzrostu z osocza bogatopłytkowego (PRP) skutkują wyższą gęstością kości beleczkowatej w stosunku do przeszczepów kostnych bez PRP (74% wobec 55%).”

Marx: Oral Surg Oral Med Oral Path [Chirurgia, medycyna oraz patologia szczękowa] 1998;85:638-46

Chirurgia plastyczna: plastyka brzucha
„Zastosowanie PRP w zabiegach plastycznych brzucha skutkuje mniejszymi obrzękami wokół rany, co znacznie przyspiesza jej gojenie i daje lepszy efekt kosmetyczny.”

Jackson: Amer Jour Cos Surg [Amerykański Dziennik Chirurgii Plastycznej] Tom.20, Nr 4, 2003

 

 

Chirurgia plastyczna: lifting twarzy
Zastosowanie autologicznego kleju fibrynowego oraz żelu płytkowego umożliwiło skrócenie czasu trwania zabiegów, eliminację drenów, redukcję ilości opatrunków uciskowych, zmniejszenie pooperacyjnego
bólu oraz obrzęku, a także zauważono poprawę gojenia ran z krótszym całkowitym czasem regeneracji.”

Man: Aesth Plast Surg [Chirurgia plastyczna], June 2000

Kardiochirurgia: zespolenie mostka
„Częstość występowania zakażeń powierzchownych była znacznie niższa w grupie pacjentów, w której zastosowano PRP w stosunku go grupy kontrolnej. Takie same wyniki osiągnięto w przypadku głębokich zakażeń ran mostka.”

Towbridge: JECT 2005; 37: 381-386

Medycyna sportowa: zapalenia nadkłykcia bocznego/łokieć tenisisty
„Leczenie osoczem bogatopłytkowym jest tak samo skuteczne jak operacja. Zapewnia znaczną i trwałą poprawę bez skutków ubocznych, a także jest dobrze przyjmowane przez pacjentów.”

Mishra: Treatment of Chronic Severe Elbow Tendinosis with PRP. [Leczenie osoczem bogatopłytkowym przewlekłego ciężkiego zapalenia ścięgien] Am J Sports Med 2006; 34: 1774-1778

Pediatria: zapalenie powięzi podeszwowej
„Wstrzyknięcie APC+ w zapalną powięź podeszwową może zapoczątkować procesy naprawcze prowadzące do całkowitego ustąpienia objawów.”

Barrett: Growth Factors for Chronic Plantar Fasciitis. [Czynniki wzrostu w przewlekłym zapaleniu powięzi podeszwowej]
Pediatry Today, Nov 2004 [Współczesna podiatria, Listopad 2004]

Medycyna sportowa: uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego (ACL)
“Zastosowanie żelu płytkowego wykazało lepsze wypełnienie ubytku oraz większą wytrzymałość mechaniczną w stosunku do uszkodzeń ACL, w leczeniu których nie zastosowano żelu.”

Murray: Use of collagen-PRP scaffold to stimulate healing. J Orth Res 2006;24:820-83

Rany przewlekłe: zespól stopy cukrzycowej
„Pełne wygojenie rany osiągnęła większa liczba pacjentów leczonych PRP (55% wobec 24%) niż w grupy kontrolnej (pCzęstość występowania i ciężkość powikłań (zakażenia i powikłania naczyniowe) występowały znacznie częściej w grupie kontrolnej (9 w stosunku do 2, p = 0,02).“

Friese: 5 th Int´l symposium on the diabetic foot [5. Sympozjum dotyczące stopy cukrzycowej], Noordwijkerhout, Holandia 2007

 

Siedziba firmy

MED&CARE Sp. z o.o.
ul. Mławska 13
81-204 Gdynia, Polska
NIP 9581708968
REGON 386298925

Dane kontaktowe

tel.: +48 58 776 22 75
fax: +48 58 350 97 57
mobile: +48 506 399 272
mail: office@medandcare.pl

Konto bankowe

Konto: 92 1020 1853 0000 9502 0124 1017
Bank PKO BP SA, I Oddział w Gdyni
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW

Certyfikat ISO

Firma MED&CARE Sp. z o.o. otrzymała w lipcu 2021 roku wsparcie ze środków Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla mikro, małych i średnich firm.

Ochrona danych osobowych

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarkiWięcej informacji

Zgoda